دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
ابراهیم نجم الدینی
میهمان
ابراهیم نجم الدینی

اپتداسال نوخورشیدی ونوروزباستانی برهمگان خجسته باد دررابطه باچگونه عیدی داد:هرجامعه ای دارای آداب وسننی میباشد.درجامعه ماکه کودکان درسه اعیادعیدی میکیرندبیشترازهرچیزیکه کودکان خوشحال میکندپول است.چون کودکان درآن روزهرکدام کیفی باخوددارندکه خودگویای آنست که بایدعیدی پول داد.وشیرین ترین وبیادماندنی ترین خاطرات میباشدهرچندکتاب که مقدس ترین و وباارزشترین برای هدیه دادن است ولی اگردرروزعیدبه کودکی کتاب داددرهمان لحظه نه تنها شادنخواهدشدلحظه ای به دورازدیدشایدپرت هم بکندکه خودغیرمستقیم وناخودآگاه بی احترامی به کتاب هم میشودودیگرپول دراین موردمیشودبه هرکدام مبلغ واحددادوهیچگونه تبعیضی قایل نخواهی شدکه خودیک مورد اشاره شده میباشدوبین هدیه وعیدی اصلا خوددومقوله جداگانه میباشد که دراین خصوص میشودبحث کردکه ازحوصله این برنامه خارج… ادامه »

استفاده از مطالب با ذکر منبع و هماهنگی بلامانع است.پیام دانش در ویرایش و خلاصه کردن مطالب آزاد است.مطالب ارائه شده لزوما دیدگاه سایت نیست. طراحی شده توسط دیباگران evaznama