دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
دانشجو
میهمان
دانشجو

تحلیلل خوبی آقای رفیعی داشته اندمن فکر میکنم تبلیغات هیئت امنا بین خیرین کم و شاید کم اثرباشد والا خیرین که پشتیبان اقدامات فرهنگی و توسعه دانشگاههاست برایشان فرق نمیکند نیتشان درکدام دانشگاه و مدرسه اختصاص دهند تاحالاهم مردم کم کمک نکرده اند عکسها گویای پشتیبانی خیرین است

غیاثی
میهمان
غیاثی

چرا اینقدر عکس افرادرا بزرگش کردید

هوشمند
میهمان
هوشمند

من با اعتقادبه حمایت از همه دانشگاهها بویژه دانشگاه آزاداسلامی فکر درشرایط زادو ولد کم وکم شدن جمعیت جوان این همه دانشگاه فعلا نیاز نیست و بهتربود وهست روی یک دانشگاه فراگیردرشهر تمرکز میشدمن منکر این نیستم که نباید ساختمان دانشگا ه آزادبا این وضع رها شود بلکه برعکس تقاضا دارم هرچه بیشتر به آن توجه و ساختمان فعلی تمام شود اما بیش از این صلاح نیست مردم چه دردانشگاه آزادو چه بقیه دانشگاهها مردم هزینه کنندوبهتر است مسئولان دانشگاه خود نیز ازدولت آورده داشته باشند وآنرا جذب کنند البته این نظر من است واز نویسنده مطلب بخاطر پرداخت جالبش… ادامه »

نوسنده مقاله
میهمان
نوسنده مقاله

لطفا اشتباه تایبی مصراع بیت آخر به شرح ذیل تصحیح فرمایید یاجان رسد به جانان یاجان زتن برآید

عبدالرزاق
میهمان
عبدالرزاق

آقای رفیعی باوجودیکه خودت عضو هیئت امنایی کمی بی انصافانه مقاله نوشتی پس این کمکهای مردم بدانشگاه آزادنشانگر چیست ؟شماساختمان باین بزرگی زیربنا بردید انتظارداشتیددوساله تمام شود؟

محمدرفیع
میهمان
محمدرفیع

قابل توجه نویسنده مقاله میخواستم بعرضتان برسانم آدم به هرادازه کوشش کند همانقدرگیرش میاد شما که هیئت امنایی چقدر خواستی وچقدرتلاش داشتی وبقیه اعضای هیئت امناهم همینطورمن نظر دانشجو وعبدالرزاق را تایید دارم خداوند می فرماید از تو حرکت وازمن برکت به اندازه حرکتی که داشتید خداوند برکت بیشتر بدانشگاه آزادلطف کردندوجود مسجد برکت بیشتر میدهد کافی است هیئت امنا حرکتش را بیشتر کند

عضوهیئت امنا
میهمان
عضوهیئت امنا

آقای بهرام رفیعی شما خودتان فرهنگی ودرهمه جلسات هیئت حضوردارید من درقسمتی که گفتیداگر حمایت مردم نباشد و ریاست دانشگاه استعفا دهندممکن است استعفای کل هیئت امنا بدنبال داشته باشد خواهشی دارم که توجه فرماییداولا درست نیست با همه احترامی که برای ریاست دلسوز و زحمتکش دانشگاه قایلم وقایلیم ما خودرا وابسته بایشان بدانیم ودوم فرض که ایشان رفتند مگر دانشگاه بی پناه وسرپرست خواهد شد که هیئت امنا بخواهد برود ویا رغبتی برای آمدن کسان دیگرنباشد شاید هم فرجی شد هیئت امنا تکان بیشتر بخوردوناشکری هم نباید بکنیم که الان دانشگاه خیلی چیزها دارد زمین بزرگ ،مسجد بزرگ و… ادامه »

اردشیر
میهمان
اردشیر

بهتربود دانشگاه آزادتاسیس نمیشد

سردارنوروزي
میهمان
سردارنوروزي

انتقادکردن آسان است لیکن کارکردن سخت است.البته انتقادبی غرض وسازنده مایه رشدوترقی است.چقدر خوب است که همه شهروندان عزیز وفرهنگ پروراوزی کمافی السابق متحد ومنسجم گردیده وبه جای مخالفت های احتمالی که دلسردی درپی می آوردبادلسوزی نسبت به اتمام سنگ بنائی که خود درافکارو انظارعمومی موسس آن هستند اقدام شایسته تری بعمل آورده ورواندارند که این بار برزمین بماند.

مرتضی
میهمان
مرتضی

خراب کردن بسیار ساده تر از ساختن است
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی را خوب پاس بداریم
ظریفی میگفت: ریشه اختلاف هوای نفس است
قدر عصر اوز دانشگاه ازاد دانشگاه پیام نو ر و بهداشت را بدانیم و نگذاریم در یک جو احساسی چوب حراج به سرمایه ها زده شود

مرتضی
میهمان
مرتضی

خراب کردن بسیار ساده تر از ساختن است
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی را خوب پاس بداریم
ظریفی میگفت: ریشه اختلاف هوای نفس است
قدر عصر اوز دانشگاه ازاد دانشگاه پیام نو ر و بهداشت را بدانیم و نگذاریم در یک جو احساسی چوب حراج به سرمایه ها زده شود

سوال
میهمان
سوال

ببینم صدیق پیرزادکه میگوید باید بدهند خودش تا حالا چقدرپول د اده است

رضا
میهمان
رضا

بهرام عزیزازنقادی قشنگت برداشتهاکردم اما اینرا قبول کن اوز نیازداردکه تحصیل کردنگانش به خود باوری وجسارت برسند بعضیی هااگرجسارت نباشند مرتب دارند ازچیزهای موهوم گله و شکایت می کنند ودنبال بهانه ای هستند تازیربار پذیرش مسولیت نروند وبهترین بهانه شان محکوم کردن است بقول عضو هیئت امنا اوز نباید همه اش دل به مدیران که تاریخ مصرفشان بپایان رسیده آقای عزیزخضری واقعآ شایسته است ولی تاکی؟ باید ایشان باشد چرا اوز به کسان با تاریخ مصرف باید دلببنددآقای رفیعی پست شما در هیئت امنا خزانه داراست این خیلی معنی داردیعنی هیئت امنای دانشگاه ازخیلی فرضیات سنتی عده ای عبور کرده… ادامه »

عادل
میهمان
عادل

مراددل را ازعاشق بپرس

دوستدار
میهمان
دوستدار

مااوزیها گاهی خلاف لقبی که بعضأ برای اینکه هندونه زیربغلمان بگذارند این لقب رابخوردمان میدهند حالاکاری به این تعریف و تمجیدهاندارم قصدم ازنوشتنم توجه کسانیست که محترمانه رییس دانشگاه رامیکوبند خواهش میکنم انسانهای اینجینینی قدربدانید اقای حاح عبدالعزیزخضری مطمین باشیداگرتوانایی نداشت امروز اورادرسمت عالیترین مرکز دانشگاه نمیدیدیم

استفاده از مطالب با ذکر منبع و هماهنگی بلامانع است.پیام دانش در ویرایش و خلاصه کردن مطالب آزاد است.مطالب ارائه شده لزوما دیدگاه سایت نیست. طراحی شده توسط دیباگران evaznama