دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
زینل
میهمان
زینل

آقای تیرزن بایستی پاسخهای چرای شما را خود شورای شهربدهدمگر یکسال قبل نبود که آقای صباغی رییس شورا گفتند دیگر کارتمام است و ارتقای اوز بزودی اعلام میشود

محسن زمانی
میهمان
محسن زمانی

÷باید برتلاشها افزود همه کس یسهم خودتلاش کند تا موضوع ارتقا بفراموشی سپرده نشودشهرستان شدن حق اوز است

محمد رفیع
میهمان
محمد رفیع

ازاین دست مقالات زیاد نوشته شده اماانتشار آن اززبان عضو شورای شهر رافع مسئولیت های شورای شهر نیست زیر اوایل که فکر می کردند ارتقا سریع صورت می گیرد می خواستند به نام خود تمام کنند وپیشنهادتشکیل هیئت یا کارگروه را نپذیرفتند وبر پیگیری انحصاری شورا وامام جمعه اصرارداشتند بعد هم اطلاع رسانی نکردند هنوز هم مردم نمی دانند این موضوع به کجا ختم شده است.

شهروند
میهمان
شهروند

خوب کاری می کنید درباره شهرستان شدن مرتب می نویسیداما یکی ازعلتهای عقب افتادن ارتقای اوز بی تفاوتی مسئولان ادره هاست واگر آنهابویژه شهردار تلاش می کردنداین خواسته اینقدرعقب نمی افتادشورا باید یک شهرداراوزی انتخاب میکرد تا ارتقا را وظیفه خودش بداند

محمد
میهمان
محمد

احمد خضری هم که میگوید من دارم ارتقای اوز را پیگیری میکنم واحمد خضری با شورای شهر بایستی پاسخگوی مقاله شما علی تیرزن باشند پس بسهم خودت به عنوان عضوی ازشورای شهر باید خودت جواب مقاله ات بدهی

عباس
میهمان
عباس

ارتقاحق بخش اوزاست وباید با یک برنامه ریزی درست پیگیری شود وازموانع آن به سلامت عبور کرداماسوالی که مطرح است این است که نقش شورای شهر درعدم تحقق آن وموانعی که خواسته یا ناخواسته یه وجود آورده چیست؟نقش نویسنده این مطلب که خودازااعضای شوراست درعدم تحقق این خواسته چقدراست؟چرادرمدت این ۲۰ ماه مطلبی نمی نوشتند اما اخیرا فعال شده ودراین مورد مطلب می نویسد؟؟به هرحال هرکسی درقبال مسئولیتی که پذیرفته باید پاسخگو باشدزیرا شورای شهر که خودرا متولی انحصاری ارتقا می دانست به عنوان یکی ازمتهمین عدم تحقق این خواسته مطرح است.

اسماعیل
میهمان
اسماعیل

جواب شهروند که گفته اگر شهرداراوزی بود بیشتر دنبال ارتقا میرفت میخواستم بایشان بگویم اینطوری هم نیست مگر پیش از این کرامتی و صباغی خودشان که اوزی هستند وسالهای سال شهرداربودند چقدر دنبال ارتقای بخش اوز بودندکه این شهردار غیراوزی بخواهد باشد

علی
میهمان
علی

بهرحال همه دارند زحمت میکشند نباید ناامید شویم هرقدمی که برداشته شود قدمی به ارتقا نزدیک میشویم نوشتن این مطلب توسط عضو شورای اسلامی شهر میتواندخودش یک قدم باشد

شهروند
میهمان
شهروند

همانطور که میدانید چندی پیش به بهانه نزدیکی ارتقای بخش اوز به شهرستان قیمت زمین جهش پیدا کرد ولی خبری از شهرستان شدن نشد به را ستی مردم حق دارند بپرسند چه کسانی با چه نیتی کار نشده را تمام شده اعلام و باعث اماده شدن بستر روانی گرانی زمین در اوز شدند!!!!!!!!سود فراوان این افزایش قیمت به جیب چه کسانی رفته؟

مرتضی
میهمان
مرتضی

زنده نگاه داشتن حق مسلم مردم اوز در فضای رسانه کار بسیار مناسب و به جایی است که ما تقدیر و تشکر دارد اما رافع مسولیت سنگین اعضای محترم شورای شهر نیست همانگونه که مستحضرید پیگیری جدی ،منطقی ،سریع ، به موقع با بهره گیری از توان فکری همه علاقه مندان ، دلسوزان ، اشنایی کامل به وضعیت اداری پرونده ارتقا و سیر پرونده در دستگاه های مرتبط ، توان اقناع مخالفان احتمالی ، باز کردن فضای شور و مشورت وحرکت در چارچوب وحدت ، همگرایی وخرد جمعی راه را هموارتر خواهد ساخت. به راستی چرا تا کنون دلایل شفاف… ادامه »

محسن
میهمان
محسن

قابل توجه شورای محترم شورای اسلامی واعضای آن که ملاحظه کند چقدر با مردم بودن اثرمثبت و سازنده دارد همین کامنتها خودش نشانه علاقه مردم درامورات خودشان میباشدمتاسفانه شورای اسلامی شهر کمتر بمردم توجه کرد کتر بامردم بنشست و گپ ولپ پرداخت وحالاهم دیر نشده همینکه علی تیرزن دارد مقاله مینویسدو دیگران اظهارنظرمیکنندباید مثبت تلقی کرد

استفاده از مطالب با ذکر منبع و هماهنگی بلامانع است.پیام دانش در ویرایش و خلاصه کردن مطالب آزاد است.مطالب ارائه شده لزوما دیدگاه سایت نیست. طراحی شده توسط دیباگران evaznama