جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

  درباره ما

  گالری عکس

سوم خردادماه روزآزادسازی خرمشهرگرامی باد

 
[ ارسال عکس ]
آرشیو گالری تصاویر  

  ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور


  آمار
  چهار دیواری اختیاری نیست به قلم عبدالرحيم احمدي وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه
[ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 00:16:54 ]

چهار دیواری اختیاری نیست


به قلم عبدالرحيم احمدي وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه

 

نزديک به چندين دهه است که به دليل رشد شهرنشيني و پيشرفت جمعيت، آپارتماننشيني در شهرهاي ايران رواج پيدا کرده است که باعث مشکلات خاص خود شده است.
نتیجه تصویری برای آپارتمان نشینی

مشکلات زندگي آپارتمان نشيني از زماني آغاز شد که خانواده ها همچنان پيرو زندگي سنتي خود در خانه هاي حياط دار بودند؛ به گونه اي که صحبت کردن با صداي بلند، رفت و آمد در هر زمان از شبانه روز، بلندي صداي تلويزيون، راديو و ضبط صوت تا آن ميزان که تمايل دارند و بسياري از نمونه هاي ديگر، با اين تفکر که چهار ديواري اختياري است همچنان بر آن شيوه زندگي سنتي پا فشاري مي کردند، بدون آن که توجه به حقوق همسايه ي ديوار به ديوار يا همسايه طبقه پايين يا بالايي خود داشته باشند.


نتیجه تصویری برای رعایت آپارتمان نشینی

شايد بتوان آپارتمان نشيني را مقياس کوچکي از يک کشور يا شهر در نظر گرفت که وضع قوانين و مقررات در ايجاد نظم و هماهنگي در آن نقش بسيار مهم و اساسي را ايفا مي کند. اگر براي اداره شهر يا کشور نياز به حضور مدير يا مديراني در رأس امور است، اداره آپارتمان نيز نيازمند حضور مدير يا مديراني از داخل خود مجموعه است تا بتوانند قوانين و مقرراتي را براي اداره، کنترل و حتي هماهنگ کردن خانواده هاي ساکن در آپارتمان وضع کنند و به اجرا درآورند که اين مهم در آيين نامه اجرايي و قانون تملک آپارتمان ها وضع شده است.

فضاي داخل آپارتمانها به دو قسمت تقسيم ميشود: اختصاصي و مشترک. قسمت اختصاصي، قسمتي است که فقط مالک آپارتمان يا کسي که در آن زندگي ميکند، حق استفاده از آن را دارد، مانند بالکن، قسمت مشترک که به آن مشاع هم گفته ميشود، بخشي از ساختمان است که همه ساکنان حق استفاده از آن را دارند.


نتیجه تصویری برای آپارتمان نشینی

در صورتي که بيش از سه واحد آپارتماني در ساختمان باشند بايد مجمع عمومي مالکان تشکيل شود. يعني، همه مالکان با هم جلسه تشکيل دهند و يک يا چند مدير (هيأت مديره) انتخاب کنند. مدير براي دو سال انتخاب ميشود. فرقي نميکند که مدير از اعضاي ساختمان باشد يا فردي از خارج ساختمان انتخاب شود.


نتیجه تصویری برای مدیر ساختمان

وظيفه مدير حفظ و اداره ساختمان است و بايد تصميمات مالکان را که حالا يک مجمع عمومي تشکيل دادهاند، اجرا کند. مدير موظف است تمام ساختمان را در برابر آتشسوزي بيمه کند و هزينه بيمه هم بين همه مالکان به نسبت سهم قسمت اختصاصي آنان تقسيم ميشود. اگر مدير اين کار را نکند و خسارتي به ساختمان وارد شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نکته مهم ديگر اين است که براي ساختمانهاي بيش از ده واحد بايد نگهبان نيز استخدام شود. در مورد ساختمانهاي کمتر از سه واحد اگر در مورد مديريت و انتخاب آن به توافق نرسيدند، تصميمگيري درباره قسمتهاي مشترک، با نظر مالکاني است که بيشتر از نصف مساحت اختصاصي را دارند. مالكين آپارتمانها موظفند هزينههاي مشترك و مستمري را كه براي قسمتهاي مشترك ساختمان ضروري است مانند آب، برق، گازوييل، گاز و غيره را پرداخت نمايند. پرداخت هزينه آپارتمان توسط مالك يا مستاجر آن، بستگي به قرارداد تنظيم شده بين آنان دارد. چنانچه مالك طبق قرارداد از پرداخت هزينه خودداري نمايد، مستاجر ميتواند آن را از اجاره بها كسر كند. ولي در هر صورت پرداخت هزينه مشترک اعم از اين که ملک مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است. چنانچه مستاجر از پرداخت هزينه خودداري نمايد، هيئت مديره حق دارد براي دريافت آن به مالك مراجعه كند.

مدير آپارتمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصميمهاي مجمع عمومي را به اجرا درميآورد. درصورت خودداري مالک يا مستاجر يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترک، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ مي کند و اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي اش را پرداخت نکند مدير ساختمان مي تواند از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري کند.

در اينجا بايد توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق يا آب اختصاصي مالک امتناع کننده از هزينه شارژ باشد مدير نمي تواند آن را قطع کند. اگر مالک يا مستاجر علي رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهي اش امتناع کرد، مدير ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبناي اظهارنامه ابلاغ شده عليه شخص امتناع کننده اجراييه صادر، مي کند. درصورتي که قطع خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد مدير ساختمان مي تواند به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست بدهد. دادگاه به اين گونه شکايت ها خارج از نوبت رسيدگي مي کند و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموعه ارائه مي شود محروم مي کند، و تا دو برابر مبلغ بدهي او را به نفع مجموعه جريمه خواهد کرد، نظر مدير ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به اين اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي مي کند و رأي مي دهد و اين رأي قطعي است.

تعيين نحوه محاسبه هزينه هاي مشترک قبل از هر چيز با اراده و تصميم اهالي همان ساختمان برمي گردد که مي توانند به هر نحوي آن را تعيين کنند اگر روش خاصي به اين منظور تعيين نشده باشد سهم هر يک از مالکان يا استفاده کنندگان از هزينه هاي مشترک بردو پايه است:

1ـ آن قسمت که ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد مانند آب، به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان محاسبه مي شود.

2ـ ساير مخارجي که ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد، به طور مساوي محاسبه مي شود. در هر صورت، هر يک از واحدها که در مورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد، مي تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي کند و در صورت رد اعتراض يا ترتيب اثر ندادن به اعتراض به دادگستري مراجعه کند. چهار ديواري اختياري است؛ ولي براي حفظ آرامش خود و ديگران، ميتوانيد نکاتي را رعايت کنيد که به ايجاد فضاي آرامتر و تنش کمتر در ساختمان شما بيانجامد: قرار دادن اشياء اضافي، گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياء ديگر و همچنين، نگه داري حيوانات در قسمتهاي مشترک ساختمان و پارکينگ اختصاصي و همچنين، نگهداري سگ، گربه، مرغ و خروس کلاً در تمامي قسمت هاي ساختمان (حتي در آپارتمان) ممنوع است.گذاشتن کفش، دمپايي و جا کفشي در پشت درب آپارتمان و در محوطه راهروها ممنوع است. تغيير شکل و رنگ درب آپارتمان به گونه اي که موجب ناهماهنگي واحدها شود ممنوع است.


نتیجه تصویری برای کیسه زباله را نباید پش درب ساختمان

کيسه زباله و سطل آشغال را نبايد در پشت درب آپارتمان قرار داد. هر يک از واحدهاي ساختمان فقط و فقط داراي يک پارکينگ مي باشند. اسباب کشي و حمل مصالح ساختماني و نخاله هاي ناشي از تعميرات با آسانسور ممنوع است لذا آگاهي از اين قوانين و رعايت آن ها براي حفظ نظم و جلوگيري از مشکلات در آپارتمان نشيني لازم مي باشد.

منبع: فصل نامه با پیام دانش اوز، شماره پنجم

 
   
نظرهای شما :  
جوان[11/2/1397] : این مطالب کاملا روشن. واز بدیهییات. زندگی. امروز درشهرهاست وتقریبا. کلیه افراد با ان اشنا. هستند
 
نام: